Направляємо на курси підвищення кваліфікації для педагогічних працівників

 

Курси підвищення кваліфікації педагогів є дуже важливим моментом для удосконалення професійних навичок та педагогічної майстерності. Чи потрібні освітянам подібні курси? Що гарантує держава педагогам, які йдуть на навчання? Зупинимося трохи детальніше на цих та інших питаннях.

 

Для чого відкриті курси?

 

Основною метою проходження освітянами курсів підвищення кваліфікації є удосконалення професійної підготовки завдяки поглибленому вивченню, розширенню та оновленню різнопланових навичок та вмінь.

 

Основне завдання курсів:

 

– формування методологічних та теоретичних навичок компетентності;

– поглиблення гуманітарної, соціальної, педагогічної складової знань;

– вироблення навичок роботи з інноваційними технологіями освітнього та інформаційно-комунікативного типу.

 

Постановка певної мети формує завдання, які необхідно виконати для їх досягнення:

 

– проведення заходів з удосконалення педагогічної майстерності, шляхом введення нових методів та технологій у педагогічний процес;

– індивідуальний підхід у навчанні педагогів, реалізації їх творчого потенціалу;

– розробка методичних посібників та інструктажу для формування нових навичок та умінь.

 

Сьогодні необхідно регулярно відправляти освітян на курси, оскільки проводяться суттєві зміни в навчальному процесі, оновлюється склад програм освіти, вводяться нові дисципліни, а також доволі часто змінюється законодавчі акти.

 

Головні аспекти направлення педагогів на курси

 

При розв’язанні питання про направлення робітників освіти на курси дуже важливо правильно, в законодавчому аспекті оформити документацію. Згідно з українським законодавством кожен педагог повинен один раз на п’ять років проходити атестацію для підтвердження рівня кваліфікації. Після цього робітникам видається певна категорія, надаються звання та встановлюється заробітна плата згідно з тарифною сіткою. Тож кожен педагог та викладач повинен на регулярній основі проходити підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності. Вчителі та викладачі можуть підвищувати рівень кваліфікації в закладах освіти, які мають ліцензію відповідного рівня. Кожен освітянин може самостійно обирати заклад, в якому хоче проходити курси підвищення педагогічних знань та навичок.

 

Які існують форми навчання

 

– Завдяки вільному вибору педагогами змісту, програми, типу навчання та навчального закладу, відповідні освітні органи встановили наступний перелік форм: навчання по освітній програмі;

– стажування у різнопланових закладах; тренінги, семінари, практикуми, вебінари, що надають відповідні сертифікати. Стажування носить доволі практичну направленість, яка передбачає отримання навичок застосування теоретичних знань в певних типах та направленнях діяльності, використання вітчизняного та світового передового досвіду. Термін проходження стажування визначається організаціями, в залежності від посади та цільового призначення навчання. Також стажування може відбуватися, якщо необхідно провести професіональну перепідготовку кадрів. Це робиться коли потрібно отримати нову кваліфікацію або знання в іншій сфері діяльності. Різноманітні курси мають на меті навчання спеціалізованим програмам. Вони можуть бути різними за часом проведення, в залежності від об’ємів матеріалу, предметної області, тематики та мети навчання. Дистанційна форма навчання проводиться в тому випадку, коли неможливо організувати очну форму та донести нову інформацію до робітників.

 

Основні гарантії для освітян

 

Згідно з трудовим законодавством робітники освіти, що беруть участь у курсах, можуть розраховувати на наступне:

 

– збереження робочих місць та заробітної плати на весь час знаходження на навчанні та стажуванні;

– компенсацію за проїзд до навчального закладу та назад;

– оплату добових у розмірі передбаченому законодавством;

– компенсація за проїзд до місця проходження курсів та оренду житла.

 

Для того, щоб отримати компенсацію за проїзд, житло та харчування за період перебування на курсах підвищення кваліфікації треба зберегти та надати у бухгалтерію відповідні документи: білети, чеки на проживання.

 

Документальне оформлення

 

Направлення робітника освіти підвищення кваліфікаційного рівня документально оформляється розпорядженням (наказом) директора навчального закладу. При цьому педагога потрібно заздалегідь ознайомити з документом та отримати від нього підпис. Період відсутності педагога на місці роботи вказується у табелі, як інший невідпрацьований час, згідно з законодавчими актами та документами.

 

Трудова книжка

 

Згідно зі спеціальними положенням, відділ кадрів освітнього закладу різного рівня акредитації повинен вносити всі дані про проходження робітником курсів, стажування, тренінгів, які стосуються підвищення рівня кваліфікації. В трудовій книжці повинні міститися дані про строки проходження. У разі звільнення робітника такі дані повинні бути за останні два роки роботи педагога на займаній посаді.

 

Виплати зарплати у період проходження курсів

 

На час коли педагогічний робітник проходить тренінги, семінари, стажування або курси підвищення професійних знань роботодавець повинен нараховувати йому середню заробітну плату. Вона розраховується тільки за всіма місцями роботи працівника (основними та за сумісництвом). Середню заробітну плату розраховують із розрахунку останніх двох місяців, напередодні направлення робітника на курси. Для працівників, які не відробили у закладі менше місяців, середній заробіток розраховують за фактично відроблений час.